JomStudi SK Gallam - Gallam

22 Februari 2020 | Aktiviti Terkini

Program JomStudi kali ini di SK Gallam-Gallam, fokus utama program untuk pelajar Tahun 6 yang bakal menduduki Peperiksaan UPSR. Antara pengisian program adalah, taklimat Pusat Internet, Taklimat JomStudi, Classroom, Astro Tutor TV, MyDigital Maker, FullAmark dan aktiviti berkumpulan. Terdapat juga penglibatan daripada ibu bapa pelajar.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali